พาเลทพลาสติกแบบโปรโมชั่นราถูกพาเลทพลาสติกราคาถูก bunmee-pallet.com/pallet1.php   พาเลทพลาสติกส่งออก.bunmee-pallet.com/pallet2.phpพาเลทพลาสติกโปร่งbunmee-pallet.com/pallet3.php พาเลทพลาสติกแบบทึบ bunmee-pallet.com/pallet4.phpพาเลทขนาดพิเศษ bunmee-pallet.com/pallet5.php พาเลทพลาสติกราคาถูก bunmee-pallet.com/pallet1.php   พาเลทพลาสติกส่งออก.bunmee-pallet.com/pallet2.php พาเลทพลาสติกโปร่งbunmee-pallet.com/pallet3.php พาเลทพลาสติกแบบทึบ bunmee-pallet.com/pallet4.php พาเลทขนาดพิเศษ bunmee-pallet.com/pallet5.php พาเลทพลาสติกราคาถูก bunmee-pallet.com/pallet1.php   พาเลทพลาสติกส่งออก.bunmee-pallet.com/pallet2.php พาเลทพลาสติกโปร่งbunmee-pallet.com/pallet3.php พาเลทพลาสติกแบบทึบ bunmee-pallet.com/pallet4.php พาเลทขนาดพิเศษ bunmee-pallet.com/pallet5.php 

ชื่อสินค้า:     SS-1212 TC  12000*1200*170 มม.

การรับน้ำหนักขณะอยู่กับที่ (กิโลกรัม): 8,000

การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ (กิโลกรัม):2,000

การรับน้ำหนักอยู่บนแร็ค (กิโลกรัม): 1,200

ID LINE:bm1210e,bmsales,bm-1111

0982592452 คุณพิทยาภรณ์

084394-7772 คุณมธุร

089-8141781 คุณแจน 

099-6184760,098-2592452

 

081-3330409 

อีเมล์ bunmee@truemail.co.th

          ,bunmeepallet@gmail.com

          ,sale@bunmee-pallet.com