พาเลทพลาสติก Plastic Pallet ราคาเริ่มต้นที่ 350 บริษัท บุญมีอินเตอร์พลาสต์ จำกัด พาเลทพลาสติก ต้อง บุญมีพาเลทพลาสติก พาเลทพลาสติก ราคาเริ่มต้นที่ 350 พาเลทพลาสติก บริษัท บุญมีอินเตอร์พลาสต์ จำกัด ผลิตและจำหน่าย พาเลทพลาสติก

PLASTIC PALLET ผลิตด้วยวัตถุดิบ HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)

1.  ผลิตขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งแผ่นโดยไม่มีรอยต่อ และเชื่อมติดกัน มีโครงสร้างแข็งแรงไม่บิดงอ หรืแตกหักเสียหายง่าย

2.    ลักษณะ สามารถใช้งานได้ทั้ง FORK LIFTและ HANDLIFT4ทิศทางมีความคงทนต่อกรดและด่างสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนจัดได้ถึง110องศาเซลเซียส และทนต่อความเย็นได้ถึง –30 องศาเซลเซียส

3.    มีขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า18 เซนติเมตร  ความคลาดเคลื่อนทางราชการยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ +  1เซนติเมตร ช่องสำหรับสอดใส่งาของเครื่องยกต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตรมีช่องสำหรับสอดใส่งาของเครื่องยกอยู่ได้ 4 ช่องทาง

4.     ใช้งานได้ Handlifter,  Forklift

5.      การรับน้ำหนักสามารถรับน้ำหนักได้สูงดังนี้ 

ขณะอยู่กับที่                     6000 KgS.  Static    load  max

ขณะเคลื่อนย้าย                 2000 Kgs   Dynamic load max

         อยู่บนชั้นวาง                            1000 kgs   Racking load max